Akreditacioni broj: А-1-843/22
Autor testa: Doc. dr Aleksandra Pavlović
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta