Akreditacioni broj: B-79/22
Autor testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari 
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta