Akreditacioni broj: B-78/22
Autor testa: Tatjana Milošević, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari 
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta