Andromeda
Datum održavanja: 17.05.2022.
Predavači:
Prim dr mr sci med Biljana Živaljević
Mr ph Jelena Stefanović Vojinović
Organizaator: Edumed