Galenika
Datum održavanja: 10.05.2022.
Predavači:
Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević
Nikolina Skorupan
Organizator: Edumed