Фармацеутска комора Србије
Датум одржавања: 14.04.2022.
Предавачи:
Маг. фарм. спец. Татјана Шипетић
Маг. фарм. спец. Марко Ерић
Маг. фарм. спец. Александра Вујачић Симић
Организатор: Едумед