Akreditacioni broj: A-1-2722/19
Akreditacioni period: ISTEKLO 19.11.2020.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari, zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta