Akreditacioni broj: А-1-833/22
Autor testa: Doc. dr Tanja Kalezić
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti 
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta