Akreditacioni broj: B-86/22
Autor testa: Van. prof. dr Lazar Dražeta 
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  2
Broj pitanja: 20
Vreme za izradu testa: 35 minuta