Akreditacioni broj: B-80/22
Autor testa: Van.prof. dr Marina Odalović
Akreditacioni period: važi do 09.05.2023.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  2
Broj pitanja: 20
Vreme za izradu testa: 35 minuta