Ovo predavanje omogućio Vam je Richter Gedeon

Autor: Prof. dr Dinka Pavičić Baldani
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Vreme trajanja: 23 minuta