Фармацеутска комора Србије
Датум одржавања: 07.04.2022.
Предавачи:
Маг. фарм. спец. Тијана Радојичић
Маг. фарм. спец. Сања Јовић
Маг. фарм. спец. Татјана Савковић
Маг. фарм. Биљана Јаковљевић
Организатор: Едумед