Akreditacioni broj: А-1-326/22
Autor testa: Prof. dr Srđan Đuranović
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta