Akreditacioni broj: D-1-1078/19
Akreditacioni period: ISTEKLO 19.11.2020.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta