Akreditacioni broj: А-1-427/22
Autor testa: Doc. dr Tanja Kalezić
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 45 minuta