Akreditacioni broj: А-1-324/22
Autor testa: Prof. dr Ljiljana Mirković
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta