Akreditacioni broj: B-121/19
Akreditacioni period: ISTEKLO 19.11.2020.
Ciljna grupa: Farmaceuti 
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta