Akreditacioni broj: А-1-316/22
Autor testa: Doc. dr Tatjana Šarenac Vulović
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 3
Vreme za izradu testa: 60 minuta