Akreditacioni broj: А-1-424/22
Autor testa: Doc. dr Anđela Milovanović
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta