Akreditacioni broj: А-1-323/22
Autor testa: Prof. dr Tomica Milosavljević
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, medicinske sestre, farmaceutski tehničari i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta