Akreditacioni broj: B-105/19
 Akreditacioni period: ISTEKLO 19.10.2020.
Ciljna grupa: Farmaceuti 
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta