Akreditacioni broj: А-1-1983/19
Akreditacioni period: ISTEKAO 19.08.2020.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti 
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta