Фармацеутска комора Србије
Датум одржавања: 24.03.2022.
Предавачи:
Маг. фарм. спец. Славица Ботић
Маг. фарм. спец. Мирјана Јукић
Организатор: Едумед