Andromeda
Datum održavanja: 18.03.2022.
Predavači:
Prim dr mr sci med Biljana Živaljević
Mag farm Jelena Stefanović Vojinović
Organizaator: Edumed