Фармацеутска комора Србије
Датум одржавања: 17.03.2022.
Предавачи:
Маг. фарм. спец. Ивана Поповић
Маг. фарм. спец. Ивана Јокић
Организатор: Едумед