Фармацеутска комора Србије
Датум одржавања: 10.03.2022.
Предавачи:
Маг. фарм. спец. Татјана Шипетић
Проф. др Марина Одаловић
Маг. фарм. спец. Андријана Милошевић Георгиев
Организатор: Едумед