Akreditacioni broj: D-1-908/19
Akreditacioni period: ISTEKLO 19.08.2020.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta