Akreditacioni broj: А-1-320/22
Autor testa: Ass. dr Ivan Stanković  
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta