Akreditacioni broj: B-103/19
Akreditacioni period: ISTEKLO 19.08.2020.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta