Akreditacioni broj: А-1-317/22
Autor testa: Prof. dr Nikola Babić
Akreditacioni period: važi do 07.03.2023.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  2
Broj pitanja: 20
Vreme za izradu testa: 30 minuta