Ovo predavanje omogućio Vam je Miter international

Autor: Prof. dr Aljoša Mandić
Ciljna grupa: lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Vreme trajanja: 26 minuta