Ovo predavanje omogućio Vam je Miter international

Autor: Prof.dr Ana Mitrović Jovanović

Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Vreme trajanja: 40 min

Ciljna grupa: Farmaceutski tehničari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Vreme trajanja: 40 min