Ovo predavanje omogućila Vam je Abela Pharm
Autor: Prof. dr Srđan Pešić
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Vreme trajanja: 8:56 minuta