Andromeda
Datum održavanja: 13.12.2021.
Predavači: Prof. dr Svetlana Ibrić
Organizaator: Edumed