Akreditacioni broj: 936-1/21
Autor: Doc. dr Aleksandra Pavlović
Akreditacioni period: važi do 01.03.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 120 minuta