AbelaPharm

Datum održavanja: 01.12.2021.
Predavači: 
Mr ph Tijana Kovačević
Mr ph Ivana Damnjanović
Mr ph Ana Petrović
Organizaator: Edumed