Akreditacioni broj: А-1-1742/21
Autor: Prof. dr Vesna Jakšić
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 2
Broj pitanja: 20
Vreme za izradu testa: 40 minuta