Akreditacioni broj: А-1-1738/21
Autor: Prof. dr Jovica Milovanović
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta