Akreditacioni broj: B-145/21
Autor: Mariana Milojković, dipl.farm.spec.
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta