Akreditacioni broj: А-1-1744/21
Autori: Prof dr Maja Ivković i Doc. dr Čedo D Miljević
Akreditacioni period: važi do: 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta