Akreditacioni broj: А-1-1735/21
Autor: Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022. 
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, farmaceutski tehničari, medicinske sestre i zdravstveni tehničari
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta