Akreditacioni broj: А-1-1734/21
Autor: Prof. Dr Marina Nikolić-Djurović
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari, stomatolozi, farmaceuti, farmaceutski tehničari i medicinske sestre
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta