Akreditacioni broj: А-1-1731/21
Autor: Ass. dr Maja Pantović Stefanović
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 3
Broj pitanja: 30
Vreme za izradu testa: 60 minuta