Фармацеутска комора Србије
Датум одржавања: 23.11.2021.
Предавачи:
Проф. др Сандра Везмар Ковачевић
Mаг. фарм. спец. Татјана Милошевић
Маг. фарм. спец. Николина Скорупан
Mаг. фарм. спец. Јелена Стефановић Војиновић
Mаг. фарм. Јулија Миљанић
Маг. фарм. спец. Драгана Рајковић
Организатор: Едумед