Фармацеутска комора Србије
Датум одржавања: 16.11.2021.
Предавачи:
Проф. др Сандра Везмар Ковачевић
Маг. фарм. спец. Николина Скорупан
Маг. фарм. спец. Татјана Шипетић
Маг. фарм. спец. Драгана Рајковић
Организатор: Едумед