Akreditacioni broj: А-1-1739/21
Autor: Ass. dr sci. med. Stojan Perić
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike:  5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta