Akreditacioni broj: B-147/21
Autor testa: Tatjana Milošević-dipl.farm.spec. 
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti i farmaceutski tehničari 
Broj bodova za polaznike: 4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 60 minuta