Akreditacioni broj: А-1-1733/21
Autori: prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović, doc. dr Snežana Polovina i ass. dr Danka Jeremić
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari i farmaceuti
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta