Akreditacioni broj: А-1-1743/21
Autor: Doc. dr Vera Zdravković
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Lekari, farmaceuti, biohemičari, farmaceutski tehničari i medicinske sestre
Broj bodova za polaznike: 5
Broj pitanja: 50
Vreme za izradu testa: 90 minuta