Akreditacioni broj: D-1-707/21
Autori: Tatjana Milošević Tatjana, dipl.farm.spec.
Milanka Lacković, farm.teh.
Akreditacioni period: važi do 15.11.2022.
Ciljna grupa: Farmaceuti i farmaceutski tehničari
Broj bodova za polaznike:  4
Broj pitanja: 40
Vreme za izradu testa: 75 minuta